08. 09. 2023
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Ťažká téma (23. nedeľa v Cezročnom období)

Hľadači Boha

Najradšej by som dnešnú tému – napomínanie a zodpovednosť za bezbožných – preskočil. Mám dojem, že sme v tomto v Cirkvi tak ticho, ako sa len dá. Aj ja som ticho. Len aby som sa nikoho nedotkol. A pritom ide o moju spásu...

Dnešné texty mi dávajú k téme jeden kľúč. Je obsiahnutý v alelujovom speve: „V Kristovi Boh zmieril svet so sebou. A nám odovzdal slovo zmierenia." Tieto Pavlove slová (2 Kor 5, 19) nám môžu napomínanie a starosť o bezbožných uľahčiť. Lebo najskôr sme my boli zmierení s Bohom. Nám, mne bolo odpustené. Nám, mne boli zotreté hriechy. Ak mám túto skúsenosť – skúsenosť vo viere –, celé moje úsilie pomôcť bratovi, ktorý sa proti mne prehrešil (!), aby sa so mnou zmieril, môže byť oveľa ľahšie. Vychádza totiž zo skúsenosti odpustenia, ktorého sa dostalo mne.

A Pavol nám dáva aj druhý kľúč – v druhom čítaní, kde hovorí, že naplnením zákona je láska. Ak teda idem napomínať, ak idem dohovárať bezbožnému, tak len preto, že ho milujem tak, že s ním chcem byť raz v nebi. Ale kvôli tomu musíme nájsť cestu zmierenia už tu, na zemi.

Nie je to ľahké, viem. Ale je iná cesta?

K slovu „prehrešil" som dal vyššie do zátvorky výkričník. Chcem tým zdôrazniť, že skutočne musí ísť o prehrešenie, čiže previnenie proti Božiemu či prirodzenému zákonu. Nejde totiž o to, že sa mi na jeho konaní/hovorení niečo nepáči, ale že ide o skutočné prehrešenie sa. Na to potrebujem citlivé svedomie, aby som to vedel rozoznať. Lebo ináč reagujeme ani nie na to, čo niekto povedal/urobil, ale na to, čo si myslíme, že povedal/urobil. Tento týždeň máme v tomto na Slovensku názorný príklad v súvislosti so slovom pliaga. Politik niečo povedal, no mnohí „počuli" niečo iné. Nie je to hriech domýšľavosti? A práve domýšľanie si je pliaga našej spoločnosti... Myslím, že by to mohla byť dobrá téma pre pastiersky list celej KBS.

Nech nás dnešné texty učia hľadať pravdu a počúvať Pánov hlas, aby sme si nezatvrdili srdcia!


Na stiahnutie

10. 9. 2023.docNávrat späť