01. 03. 2024
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Osviežovač (3. pôstna nedeľa)

Cesta radosti - Osviežovač (3. pôstna nedeľa)

Žalmista vyhlasuje za osviežovač duše Pánov zákon (Ž 19, 8). Over si to a potom už nehľadaj osvieženie pre dušu inde.

Pri čítaní Desatora mi prišlo na um, ako nás Boh vábi. Akoby hovoril: „Stvoril som ťa na svoj obraz, si mi podobný. Dávam ti tieto smerovky, aby si sa nezahľadel na iných bohov (veď iných ani niet), na falošné modly, a – čo by bolo najhoršie – na seba. Ak budeš mať na očiach mňa, budeš prežívať radosť a pokoj. Keď nebudeš hľadať iných bohov, budeš mať menej starostí, lebo budeš hľadať len to, ako uctievať iba mňa. Keď budeš v sobotu odpočívať, bude ťa napĺňať poznanie, že sa mi tým stávaš čoraz podobnejší, lebo aj aj som po stvorení odpočíval. Poznáš väčšiu radosť ako byť so svojím Bohom, byť s ním jedno?"

Osviežuje tvoje srdce tento pohľad na Pánov zákon?

Pozerám sa na Ježiša a jeho zásah v chráme, ktorý ma tiež osviežuje. Tak obyčajne ľudsky – konečne sa našiel niekto, kto zatrhol biznis tam, kde mal byť priestor na oslavu Boha. Ktovie, koľkým sa to už dlho nepáčilo, no nemali odvahu ozvať sa. Možno sa totiž niekedy niekto ozval a zle skončil. No na Ježiša si netrúfli – len sa ho (relatívne slušne) pýtali, akým právom to robí. Nevideli, že Ježiš je naplnením Zákona, že jeho konanie osviežuje dušu.

Osviežuje tvoje srdce Ježišova prítomnosť a jeho horlivosť pre Pánov zákon?

Spása (apoštol Pavol to jasne hovorí) prichádza skrze ohlasovanie. Boh dal svojmu slovu v ústach veriacich moc, aby menilo srdcia poslucháčov a viedlo ich k rozhodnutiu pre Krista. Je to bláznovstvo, lebo slovo je len zvuk; ako môže mať moc? A predsa ju Božie slovo má. Nech mi osvieži dušu toto poznanie a nech ma vedie k ohlasovaniu s dôverou, že Božie slovo aj v mojich ústach má moc dotknúť sa sŕdc ľudí, ktorí ma počúvajú...

Našiel si osvieženie?


Na stiahnutie

3. 3. 2024.docNávrat späť