28. 04. 2022
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

O Pastierovi (16. nedeľa v Cezročnom období)

Listy Božím domácim (pozri Mt 10, 24)

Tri myšlienky mi prichádzajú na um pri čítaní liturgických čítaní dnešnej nedele.

Prvou je potreba modliť sa o milosrdenstvo pre našich kňazov – pastierov. Osobitne za tých, ktorých konanie nezodpovedá výške ich úradu. Lebo to o nich hovorí Boh:Preto ja dohliadnem na vás a na zlobu vašich skutkov" (Jer 23, 2). Boh sám hovorí, že ich zlé konanie neostane bez jeho povšimnutia... A „je hrozné padnúť do rúk živého Boha" (Hebr 10, 31). Bože, zmiluj sa!

Druhou myšlienkou je vďačnosť Pánovi za ostatných pastierov, ktorých je určite velikánska väčšina. Vďačnosť, že sú pastiermi podľa Ježišovho srdca. Možno niekedy nezodpovedajú našim predstavám či očakávaniam, ale dôležité je, že napĺňajú Božie očakávania. Že konajú svoju službu obetavo, s láskou. Bože, vďaka ti!

A treťou je naše osobné odovzdanie sa do rúk Pastiera. Nie jednorazové, ale každodenné. Aj obyčajný pastier ráno čo ráno otvára košiar a vedie svoje ovečky na pašu. Rovnako aj my sme každé ráno pozvaní Pastierom vyjsť do nášho sveta a tam sa sýtiť darmi, ktoré nám pripravil. A tam sa o tie dary deliť s tými, ktorým Pán pripravil stravu naším prostredníctvom – našimi rukami, našimi slovami, našimi postojmi. Aby sme to dokázali, potrebujeme ráno predstúpiť pred pastiera a vyjadriť svoju pripravenosť ísť na pašu. No tiež ochotu celý deň poslúchať pokyny Pastiera. A večer zasa poďakovať za Pastierovu celodennú starostlivosť o každú ovečku – aj o mňa – osobne.

Texty o Dobrom pastierovi sú nám známe. Je však dobré niekedy pouvažovať nad tým, ako dôsledne sa Pastier o nás stará, ako nás vedie cez každú udalosť, každú situáciu dňa. Nech nás to vedie k vďačnosti a dôvere, vyjadrenej v 23. žalme: „Nič mi nechýba... Pán je môj pastier."

Keď sa pozriem na svoju životnú situáciu, v čom vnímam dnes nedostatok? Je to skutočný nedostatok, alebo len podlieham zmýšľaniu sveta? Prejavím svoju dôveru Pastierovi a poviem mu, že mi to nechýba. Že on mi dáva všetko, čo v tejto chvíli potrebujem. Že chcem len viac lásky pre ľudí, s ktorými žijem...


Na stiahnutie

18. 7. 2021.docNávrat späť