13. 08. 2021
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

O Mame (Nanebovzatie Panny Márie)

Listy Božím domácim (pozri Mt 10, 24)

Celý týždeň som sa tešil na písanie tohto textu. Lebo o Panne Márii nemám veľa príležitostí písať.
Mama. Starostlivá mama. Mama, ktorá nikdy neopustí svoje dieťa. Mama, ktorá bdie. Mama, ktorá sa modlí. Mama, ktorá trpí a plače. Aj sa raduje a smeje. Ktorá veľa pracuje. Tento opis pasuje na milióny mám nielen v dejinách, ale aj v dnešnej dobe. Čím je teda Mária výnimočná?
Nie tým, že porodila Ježiša. Miliardy mám rodia deti. Ale je výnimočná tým, že prvá prijala Ježiša. Ako to povedal ktorýsi z cirkevných otcov, Mária najprv prijala Ježiša do srdca, až potom do lona. A nielen prijala, ale stala sa jeho učeníčkou. Najlepšou, najpozornejšou učeníčkou. Určite ani jedno Ježišovo slovo v jej srdci nepadlo na zem.
A keď Ježiš vystúpil do neba, v istom zmysle pokračovala v jeho diele – stála pri zrode Cirkvi na Turíce. Dokonca sme jej dali titul Matka Cirkvi. Pokračuje vo svojom materstve po všetky veky, kým Ježiš nepríde v sláve...
Preto si Máriu uctievame, no najmä ju milujeme. Ježišovu mamu. Našu mamu.
Redemptorista Tom Forrest zvykol na tento sviatok hovoriť takýto príklad: Predstav si, že si sa stal významným človekom, človekom, ktorý má moc, postavenie. A stal si sa takým aj vďaka tvojej mame. Zabudneš na ňu, nevezmeš ju k sebe do paláca? Nezahrnieš ju vďakou a slávou? Určite áno. Veď máš na to všetky prostriedky a možnosti. A teraz sa pozri na Ježiša. Uskutočnil dielo vykúpenia, trpel, zomrel, vstal z mŕtvych a vystúpil do neba. Pritom nesmierne miluje svoju matku, ktorá ho pri všetkom sprevádzala. Bol by Ježiš horší syn ako ktorýkoľvek človek? Keď má moc, nevezme si Máriu k sebe? Určite vezme.
Preto dnes slávime Nanebovzatie Panny Márie. Lebo Ježiš miluje svoju mamu a chcel ju mať doma, pri sebe, u Otca. Čo je na tom divné? Veď to je úplne prirodzené!
Možno sa však objaví myšlienka: „A prečo to my máme oslavovať? Veď to je vec medzi Ježišom a Máriou. Nie je to násilná oslava, ktorá nemá nejaký význam pre náš život?"
Uvediem tri dôvody na dnešnú oslavu, ktoré sú pre mňa dôležité. Prvým je to, že oslávením Márie sa pre mňa stáva oveľa silnejším prísľub, že všetci, ktorí milujú Ježiša, budú raz s ním v nebi s telom i dušou. Druhým je to, že Mária je ako Matka Cirkvi aj mojou mamou. Dnes sa narodila pre nebo. Vari to nemám oslavovať? A tretím dôvodom je vďačnosť voči Bohu, ktorý uskutočnil v Márii úžasné dielo vykúpenia a svätosti.
Mária, teším sa z tvojej slávy. Túžim žiť tak, aby si sa aj ty mohla tešiť zo mňa ako Ježišovho učeníka. Túžim byť raz s tebou v nebi pri Ježišovi v Otcovej sláve. Nech mi v tom pomôže tvoj príhovor, tvoj príklad, tvoja blízkosť.

Na stiahnutie

15. 8. 2021.docNávrat späť