03. 11. 2023
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

O kňazoch (31. nedeľa v Cezročnom období)

Hľadači Boha

Manžel mojej sesternice kedysi dávno chodieval na sväté omše s päťkorunáčkou a desaťkorunáčkou vo vrecku. Ak sa mu kázeň páčila, dal do zvončeka desať korún. Ak sa mu páčila menej, dal päť korún. Ak sa mu nepáčila, nedal nič. Možno sú aj dnešné zbierky v našich kostoloch tichým vyjadrením (ne)spokojnosti veriacich so svojím kňazom...

Téma dnešných čítaní – tvrdé slová proroka Malachiáša na adresu kňazov či nášho Pána Ježiša na adresu farizejov a zákonníkov, to jest náboženských predstaviteľov danej doby – v nás tiež môže vyvolať podobné vyjadrenia, ba až rozčúlenie. Možno práve preto ten, kto volil skladbu týchto čítaní, dal ako responzóriový žalm jeden z najupokojujúcejších – o duši, ktorá sa cíti ako nasýtené dieťa v matkinom náručí. A k tomu zvolanie: „Pane, zachovaj moju dušu v tvojom pokoji" vyjadruje jasnú túžbu, aby nás nijaké nedostatky či priamo zlyhania (napríklad kňazov) nerozhodili a neviedli k rozčúleniu...

Preto ak v nás dnes tieto texty vyvolávajú negatívne spomienky a emócie, prekonajme ich tým, že sa za konkrétnych kňazov pomodlíme, aby sa stali takými, ako Pavol. To znamená, aby nám mohli kedykoľvek povedať: „Napodobňujte ma, ako aj ja napodobňujem Krista" (1 Kor 11, 1).

Z druhej strany je dôležité, aby sme boli pre našich kňazov oporou a povzbudením svojím životom, ale aj svojím záujmom o nich. Z vlastnej skúsenosti viem, aké je to niekedy náročné, ale nevzdávajme sa. Aby sme aj my mohli povedať kňazovi v našej farnosti: „Nevieš si rady? Napodobňuj ma, ako aj ja napodobňujem Krista."


Na stiahnutie

5. 11. 2023.docNávrat späť