14. 06. 2024
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Nenápadné pôsobenie (11. nedeľa v Cezročnom období)

Cesta radosti - Nenápadné pôsobenie (11. nedeľa v Cezročnom období)

Pamätáš si, ako som minulý týždeň písal o nepriateľovi, o jeho nástrahách? Dúfam, že si zvládol všetky, ktoré Pán na tvojej ceste ponechal, aby ťa nimi formoval a vychovával v duchovnom boji. Mne ich teda nechal požehnane, hlavne vo sfére myšlienok som musel byť v strehu takmer v každej chvíli. Spomienky, predstavy, túžby... Hádam som toho veľa nepokazil.

Texty tejto nedele nám predstavujú inú stránku nášho života – konanie Boha, ktoré je takmer vždy nenápadné, postupné, až sa nám niekedy môže zdať (mne sa to stáva často), akoby Boh nekonal a nechal všetko na nás. Ale Písmo hovorí jasne – keď niečo zasejeme, vzrast a úrodu dáva Boh. Keď prorok Ezechiel (Ez 17, 22 – 24) hovorí, že Boh zoberie halúzku z vrcholca vysokého cédra a zasadí ju, zároveň hovorí o tom, ako „ľudsky" Boh koná – lebo to je jeden z prirodzených spôsobov rozmnožovania cédrov (tak som to našiel na internete). A z halúzky vyrastie nádherný strom...

Ježiš v evanjeliu (Mk 4, 26 – 34) zasa hovorí o siatí. Tiež je to niečo, čo je nám ľuďom blízke a samozrejmé. Sejeme, sadíme, hnojíme, polievame – ale vzrast dáva Boh. A to až do takej miery, že ešte aj v starobe môžeme prinášať ovocie, byť úrodní a plní sviežosti (Ž 92, 15). Nie je to z nás, je to Boží dar a milosť.

A tak nám texty tejto nedele prinášajú posilu aj v našom zápase s nepriateľom, v našom odhaľovaní jeho nástrah. Lebo Boh v nás koná. Využíva na to našu schopnosť rozumne a logicky uvažovať, rozlišovať medzi dobrom a zlom, našu schopnosť učiť sa a naučené prakticky používať. Pritom tieto naše schopnosti Boh používa tak „prirodzene", že väčšinou ani nevnímame, že to nie my, ale Boh v nás koná.

Nuž skúsme tento týždeň v tom všetkom, čo prežívame, aspoň občas postrehnúť nenápadné Božie pôsobenie, ďakovať zaň a ochotne sa podriaďovať Božím vnuknutiam a plánom. Tak ľahšie prekonáme nástrahy nepriateľa a prinesieme viac ovocia.


Na stiahnutie

16. 6. 2024.docNávrat späť