29. 10. 2021
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Milovať? Milovať! (31. nedeľa v Cezročnom období)

Listy Božím domácim (pozri Mt 10, 24)

Je čas na nový oheň! Touto vetou som končil text pred týždňom a tou istou vetou začínam tento. Lebo príkaz milovať Boha si ten nový oheň vyžaduje.

V prvom rade si všimni, milovaný Boží domáci, že je to príkaz. „A vari sa dá láska prikazovať?" Vidíš, že sa dá. Mojžiš o tom nediskutuje. Jednoducho prikazuje (Dt 6, 5; odporúčam naučiť sa naspamäť túto modlitbu Izraela). Lebo láska je rozhodnutie, dennodenne obnovované a mnohorako potvrdzované životom podľa Božích prikázaní. Aj Pán Ježiš povedal, že dôkazom toho, že ho niekto miluje, je zachovávanie toho, čo prikazuje (pozri Jn 14, 15. 21. 23).

Nejde teda o pocity či mimoriadne zážitky. Ide o rozhodnutie, poslušnosť a vernosť. Každé ráno má byť moja modlitba rozhodnutím znova kráčať po Božích cestách; každý večer má byť moja modlitba vďakou za dar schopnosti milovať – teda poslúchať (ak treba, tak aj odprosením za zlyhania v láske). A mnohokrát cez deň má byť moja modlitba akýmsi pohľadom k Ockovi s otázkou: „Je to dobre, Otecko?" Alebo s prosbou: „Tatuško, nevládzem. Posilni ma, prosím. Daj mi múdrosť, neviem, ako ďalej."

Toto všetko máme prežívať v tom, čo zvykneme nazývať všednosť či každodennosť. (Trochu opíšem tú svoju tento týždeň – rozvážanie hnoja na pole, oranie, upratovanie v záhrade, oberanie jabĺk, korektúry textov pre jeden časopis, pozerali sme s manželkou film v telke, dokončovanie opravy chodníka... Taký všedný život.) Ale keď Boh tvorí každý deň nový, keď je jeho láska k nám každý deň nová, vari môže byť nejaký deň všedný, nudný, stereotypný?

Pre nás, pokazených následkami dedičného hriechu, to tak často je. No existuje riešenie – oheň Božieho Ducha. Ten nám dáva schopnosť vidieť, počuť, vnímať Boha, ktorý neprestajne koná.

Žijeme v dobe výrazných vonkajších obmedzení. Ale Ducha nemožno obmedziť. Hľadajme možnosti, kde a ako v nás môže planúť nový oheň. Ak nemôžem byť účastný na svätej omši, môžem celý ten čas doma venovať čítaniu Písma, modlitbe, rozhovorom na duchovné témy v rodine... Nový oheň, nové možnosti, nové cesty!


Na stiahnutie

31. 10. 2021.docNávrat späť