03. 04. 2021
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Ježiš žije! (Veľkonočná nedeľa)

Listy Božím domácim (pozri Mt 10, 24)

Keby si Ježiš vo chvíli, keď ho prišli zajať, zavolal na pomoc dvanásť légií anjelov...
Keby Ježiš zostúpil z kríža a umlčal by posmievajúcich sa kňazov...
Keby Otec zasiahol vo chvíli, keď Ježiš volal vo svojej opustenosti...
Keby...
Nič z tých keby sa nestalo. Ježiš zomrel.
A vstal z mŕtvych!
Dal Otcovi dokonalú odpoveď lásky. Nepoužil svoju moc na zničenie nepriateľa, aby si zachránil život. Nie, prijal všetku zlobu, ktorú ľudia vymysleli, podriadil sa jej, dokonca jej podľahol. Ale vstal z mŕtvych. A to je jediný dôvod dnešnej slávnosti, jediný dôvod slávenie Veľkonočného trojdnia. Na tejto pravde – že Ježiš vstal z mŕtvych a žije – stojí celé naše kresťanstvo!
Boh tak miloval svet, ľudí, že vzal na seba všetko zlo, ktoré ľudia postihnutí dedičným hriechom (vrátane mňa a teba) napáchali. No nenechal to tak – moc toho zla prelomil Ježišovým zmŕtvychvstaním. Od tej chvíle vieme, že nič nás nedokáže oddeliť od Božej lásky (pozri Rim 8, 35. 38 – 39).
Skrze krst sme sa stali súčasťou Božej rodiny, stali sme sa Božími domácimi – lebo pri krste sme tajomne s Kristom zomreli a vstali z mŕtvych. Mocou Ducha Svätého nám bolo dané ovocie Ježišovho veľkonočného (paschálneho) tajomstva – utrpenia, smrti a zmŕtvychvstania. A tak máme dnes právo oslavovať. A dovolím si napísať, že máme aj povinnosť oslavovať. Veď nemôžeme ostať nevďační pri takých prejavoch lásky Boha k nám.
Oslavujme spevom, oslavujme žalmami, oslavujme dobrým obedom a skvelým vínom, oslavujme však najmä dobrom vo vzťahu ku každému, s kým sa dnes stretneme. Aha, že je zákaz vychádzania? Skvelé, máš možnosť prejaviť kopec dobra svojej rodine, s ktorou žiješ. Že žiješ sám či sama? Možno je čas prejaviť kopec dobra sebe, napríklad tým, že dovolíš iným, aby ti prejavili lásku.
Ježiš žije! Aj ty ži!
Aleluja!

Na stiahnutie

4. 4. 2021 (1).docNávrat späť