29. 03. 2024
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Dá sa žiť bez hriechu! (Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania)

Cesta radosti - Dá sa žiť bez hriechu! (Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania)
Keď nadpis dnešného textu zakončíme otáznikom, tak asi mnohí veriaci odpovedia „nie". Ale slávime Veľkú noc práve preto, že bez hriechu sa dá žiť. Je to čas medzi dvoma hriechmi, ak po každom hriechu konám pokánie hneď, ako si ho uvedomím – vzbudzujem si dokonalú ľútosť a nechávam sa naplniť Duchom Svätým. To, že v mojom živote hriech má čoraz menej miesta a času, nie je mojou zásluhou – je to dar, milosť, ktorú nám získal a daroval Ježiš Kristus, Boží Syn a Syn človeka, svojím životom, utrpením, smrťou, pochovaním a zmŕtvychvstaním. Zásluhy svojho vykupiteľského diela si nenechal pre seba, ale neustále ich ponúka a dáva každému, kto ho prijíma ako svojho Pána a Spasiteľa.
Čas veľkonočnej radosti, ktorý sme začali slávením Veľkonočného trojdnia, môžeme využiť na to, aby sme si navykli žiť bez hriechu, naučiť sa, že hriech v mojom živote nebude mať miesto ani čas. To sa nedosahuje ani tak neustálym zápasom (hoci je iste dôležité byť vnímavý na pokušenia diabla, sveta i tela), ako skôr neustálym spojením s Ježišom. Ako píše svätý Pavol: „Žite duchovne a nebudete spĺňať žiadosti tela" (Gal 5, 16).
Ak vnímaš, že veľa času tráviš v hriechu, tak sa pozri, či si po uvedomení zlyhania vzbudzuješ ľútosť, alebo nad sebou nariekaš a štve ťa, že si zlyhal. Prvé (ľútosť) ťa vedie k pokániu a očisteniu, druhé (nárek) k ubolenej pýche, zranenej poznaním, že nie si dokonalý.
Takže hor sa a žime bez hriechu. Možno si spočiatku budeš musieť vzbudzovať ľútosť stokrát denne. Ale po čase zistíš, že keď si bez hriechu (medzi dvoma hriechmi), tak si vnímavejší na prítomnosť Boha v tvojom živote a na hľadanie jeho ciest, vôle. Keď si bez hriechu, tak sa skôr usiluješ o dobro v zmýšľaní, hovorení i konaní.
Akú radosť bude mať z nás Boh, keď budeme 23 hodín a 59 minút denne s ním a len jednu minútu stratíme niečím nedobrým. A aj to sa ešte dá vylepšiť. Lebo Ježiš žije v nás. Veď vstal z mŕtvych a krstom sme sa s ním spojili. Zvíťazíme!


Na stiahnutie

31. 3. 2024.docNávrat späť