15. 12. 2015

Otvorenie svätej brány v Žilinskej diecéze

V nedeľu 13. decembra 2015 v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline pri svätej omši bola otvorená
Mons. Tomášom Galisom, žilinským biskupom, Porta sancta (svätá brána) v rámci Svätého Roku milosrdenstva. Biskupom delegovaní kňazi v rovnakom čase otvorli sväté brány i v ďalších piatich určených chrámoch:
  • Bazilika Narodenia Panny Márie vo Farnosti Rajecká Lesná,
  • Farský kostol Božieho milosrdenstva vo Farnosti Žilina-Hájik,
  • Farský kostol sv. apoštola Jakuba Staršieho vo Farnosti Dubnica nad Váhom,
  • Farský kostol sv. Mikuláša vo Farnosti Višňové,
  • Kostol Panny Márie Matky Cirkvi na Hore Živčáková vo Farnosti Korňa.
Obrad začiatku jubilea spočíva v otvorení tzv. svätej brány. Je to brána, ktoré je otvorená iba počas Svätého roka, inak je zamurovaná. Svätú bránu majú všetky štyri hlavné baziliky Ríma: sv. Petra, sv. Jána v Lateráne, sv. Pavla za hradbami a Santa Maria Maggiore. Obrad otvorenia svätej brány symbolicky vyjadruje, že pri príležitosti Svätého roku sa veriacim ponúka osobitná cesta smerom k spáse. Svätá brána na ostatných bazilikách bude otvorená po Bazilike sv. Petra. Z rozhodnutia Svätého Otca budú sväté brány otvorené i vo všetkých katedrálnych chrámoch po celom svete, ako aj v iných chrámoch, ktoré na to špeciálne určí miestny biskup. Svätá brána je spojená s možnosťou získať mnohé milosti pri zachovaní stanovených podmienok.

List Svätého Otca Františka, ktorým sa udeľujú odpustky pri príležitosti mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva

Viac informácií


Návrat späť