09. 12. 2015

Mimoriadny Svätý rok milosrdenstva

"V tomto mimoriadnom Svätom roku milosrdenstva máme v každodennom živote prežívať milosrdenstvo, ktoré Otec zosiela na nás od večnosti. 
Nechajme sa počas tohto jubilea prekvapiť Bohom. On nikdy neprestáva otvárať dvere svojho Srdca dokorán, aby nám zopakoval, že nás má rád a chce sa s nami deliť o svoj život." Toto píše pápež František v bule, ktorou vyhlásil Mimoriadny Svätý rok milosrdenstva. Mottom roku, ktorý sa začne 8. decembra 2015 a skončí 20. novembra 2016, je myšlienka "Milosrdní ako Otec". Na tejto stránke priebežne zverejňujeme aktuality týkajúce sa svätého roku, pre prehliadnosť uvádzame odkazy na zvláštne texty.
Slávenie Jubilejného roka oznámil pápež František. Svoje rozhodnutie zverejnil počas homílie kajúcej pobožnosti v Bazilike sv. Petra. Konala sa pri príležitosti otvorenia pôstnej iniciatívy 24 hodín pre Pána (13. marca 2015). Svätý rok sa začne na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie (8. decembra 2015) a zavŕši 20. novembra 2016. Organizáciou jubilea poveril Pápežskú radu na podporu novej evanjelizácie. Katolícka cirkev začala s tradíciou Svätého roka v roku 1300 za pontifikátu pápeža Bonifáca VIII., ktorý počítal so slávením jubilea každých sto rokov. Od roku 1475 sa slávenie „riadneho svätého roku" začalo opakovať po 25 rokoch, aby ho mohla zažiť každá generácia. Doteraz bolo 26 riadnych svätých rokov. Naposledy to bol Jubilejný rok 2000.

Logo Jubilea – Milosrdní ako Otec

Logo spolu s mottom výstižne vyjadrujú Jubilejný rok. Slovami motta Milosrdní ako otec (citát z Lukášovho evanjelia 6, 36) – sa nám predkladá život milosrdenstva podľa príkladu Otca, ktorý od nás žiada, aby sme nesúdili a neodsudzovali, ale aby sme odpúšťali a preukazovali lásku a odpustenie bezhranične (porov. Lk 6, 36-37). Logo, ktorého autorom je jezuitský páter Marko I. Rupnik, prestavuje akoby malú teologickú sumu na tému milosrdenstvo. Ukazuje totiž obraz Syna – pre prvotnú Cirkev veľmi blízky, ktorý nesie na pleciach strateného človeka, čím poukazuje na lásku Krista, ktorý završuje tajomstvo svojho vtelenia vykúpením.
Obraz je vytvorený takým spôsobom, aby ukazoval Dobrého pastiera, ktorý sa dotýka až do hĺbky tela človeka, pričom to robí s takou láskou, ktorá mení jeho život. Okrem toho je tu ešte jeden aspekt, ktorý si musíme všimnúť: Dobrý pastier vo svojom obrovskom milosrdenstve nesie na sebe ľudstvo, ale jeho oči sú spojené s očami človeka. Kristus hľadí Adamovými očami a Adam zasa Kristovými. Každý človek tak objavuje v Kristovi nového Adama, svoju vlastnú ľudskosť a tiež budúcnosť, ktorá ho čaká, kontemplujúc v Kristovom pohľade Otcovu lásku.
Celá scéna je umiestnená do tvaru tzv. mandorly. Táto forma je tiež veľmi blízka starovekej a stredovekej ikonografii a pripomína, že v Kristovi sú prítomné dve prirodzenosti: božská a ľudská. Tri sústredné elipsy, zobrazené vo farbách, ktoré sú postupne smerom von svetlejšie, naznačujú pohyb Krista, ktorý vyslobodzuje človeka z noci hriechu a smrti. Na druhej strane skutočnosť, že farby sú čím ďalej tým tmavšie, poukazuje na nepreniknuteľnú Otcovu lásku, ktorý všetko odpúšťa.
Zdroj: http://www.iubilaeummisericordiae.va/Návrat späť