02. 02. 2015

Naša Žilinská diecéza 2/2015

Februárové vydanie Našej Žilinskej diecézy prináša zaujímavé postrehy o pripravovanom Referende o ochrane rodiny,
referendovým otázkam sa venujeme aj v článku nášho bruselského spolupracovníka Branislava Staníčka. O celoslovenskej kampani Červené stužky sme sa porozprávali so sestrou Annou Poláčkovou a predstavíme vám aj Ivana Mela zo Žilinskej univerzity, ktorý pôsobí v najväčšom centre výskumu častí na svete, v ženevskom CERN-e. Pripomenieme si vzácneho človeka a saleziána Martina Mazáka a rubrika Dvaja z jedného páru predstaví manželov Máriu a Lukáša Holešovcov z Vrútok, ktorí pôsobili na misii v Tanzánii a Kambodži. V časopise nechýbajú ani pravidelné rubriky.Návrat späť