03. 05. 2019
Domov   >   Kalendár

Cesta obnovy života a vzťahov

Projekt dlhodobého rozvoja Žilinskej diecézy

Začali sme modlitbou a pokáním počas pôstneho obdobia a tiež spoločnou reflexiou, ktorú sme zavŕšili na začiatku Veľkonočného obdobia. Teraz prebieha spracovanie odpovedí. Po skončení Veľkonočného obdobia vás na tejto stránke budeme informovať o všetkých dobrých podnetoch, ktoré zo spoločnej reflexie vzišli vďaka tomu, že sa mnohí z vás do nej zapojili. Spolu viac ako 3 000 bratov a sestier, resp. rodín, žijúcich na území našej Žilinskej diecézy.

Podpora dobrých nápadov vo farnostiach našej diecézy

V septembri plánujeme predstaviť projektovú súťaž pre farnosti, v rámci ktorej sa budete môcť uchádzať o finančnú podporu pre realizáciu vašich dobrých nápadov, pretavených do konkrétnych projektov.

Podporíme projekty, zamerané na posilnenie a skvalitnenie života vášho farského spoločenstva, ale aj na ohlasovanie evanjelia tým, ktorí neveria, či svoju vieru stratili, alebo ju zanedbávajú. Návrat späť