17. 08. 2015

Základná škola s materskou školou sv. Dominika Savia v Dubnici nad Váhom

Školská 386
018 41 Dubnica nad Váhom
Riaditeľka: Mgr. Monika Pastieriková
Sekretariát: 042/442 13 24
Ekonómka: 042/442 21 71
Fax:           042/442 21 71
E-mail:       zssds@stonline.sk
Web:          www.zsds.sk

Školský klub detí - súčasť ZŠ sv. Dominika Savia
Školská jedáleň - súčasť ZŠ sv. Dominika Savia


Návrat späť