08. 06. 2020

Spojená škola Kráľovnej pokoja v Žiline

 • Materská škola Kráľovnej pokoja
 • ZŠ sv. Cyrila a Metoda
 • Gymnázium Kráľovnej pokoja
Na Závaží 2
010 01 Žilina 

Riaditeľka: Ing. Anastázia Strečková 
Ústredňa: 041/500 66 85
Riaditeľka: 041/700 27 38
Sekretariát: 041/700 27 39
Fax: 041/700 27 39
Školská jedáleň: 041/723 34 49
E-mail: skola@sskp.sk
Web: www.sskp.sk

 • Školský klub detí - súčasť SŠ Kráľovnej pokoja
 • Centrum voľného času pri SŠ Kráľovnej pokoja
 • Cirkevná školská jedáleň pri SŠ Kráľovnej pokoja
Spojená škola Kráľovnej pokoja je katolícka škola, ktorá okrem vzdelávania poskytuje výchovu žiakov v duchu kresťanskej viery a morálky, chce dosiahnuť, aby získané vedomosti boli v súlade s vierou. Žiakom základnej školy ponúka kvalitné vzdelanie pre štúdium na strednej škole a študentom gymnázia pre štúdium na vysokej škole, prípadne pre budúce povolanie.
Spojená škola Kráľovnej pokoja v Žiline je katolícka škola, ktorá bola zriadená Biskupským úradom v Nitre od 1. 1. 2005. V súčasnosti patrí do Žilinskej diecézy. Organizačnými zložkami sú:
 • Gymnázium Kráľovnej pokoja,
 • Základná škola sv. Cyrila a Metoda,
 • Materská škola Kráľovnej pokoja
 • školský klub detí,
 • školská jedáleň,
 • centrum voľného času.
Škola je umiestnená v objekte bývalej základnej školy Na Závaží, ktorú projektoval významný slovenský architekt Michal Maximilián Scheer (1902 - 2000) Objekt, ktorý slúžil ako školská budova, potreboval rozsiahlu rekonštrukciu. Pozostáva z dvoch častí. Časť A postavená v roku 1932 a časť B postavená v roku 1960. V začiatkoch fungovania školy boli vynaložené nemalé finančné prostriedky na opravu priestorov a ich prispôsobenie školským potrebám. V škole sme zrekonštruovali triedy, chodby, sociálne zariadenia, školskú jedáleň. Je vybudovaná priestranná kaplnka zasvätená Panne Márii – Kráľovnej pokoja, ktorá tvorí srdce a duchovné centrum školy. Na týchto zmenách sa zásadným spôsobom podieľal vtedajší Žilinský p. dekan, súčasný generálny vikár Žilinskej diecézy Mons. ThDr. Ing. Ladislav Stromček.


Spojena skola Kralovnej Pokoja in zilina

Návrat späť