16. 02. 2015

Súkromné centrum voľného času Laura v Dubnici nad Váhom

Pod kaštieľom 639/30
018 41 Dubnica nad Váhom

Riaditeľka: Mgr. Marta Baňasová

Súkromné centrum voľného času Laura je školské zariadenie, ktorého zriaďovateľom je Laura, združenie mladých. Je neziskovou organizáciou. V našej činnosti spolupracujeme so zriaďovateľom, so sestrami saleziánkami, taktiež s rímsko-katolíckou farnosťou Dubnica nad Váhom, mládežníckou organizáciou DOMKA, s Cirkevnou školou sv. Dominika Sávia. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Návrat späť