Domov   >   Kalendár   >   Školy a škol. zariadenia   >   Centrá voľného času

Cirkevné centrum voľného času Považská Bystrica Rozkvet

Rozkvet 2047
017 01 Považska Bystrica
(8. základna škola v Pov. Bystrici)

Poverená vedením: PaedDr. Lýdia Kontrová, PhD.
Telefón: 042/432 68 71
Web: http://saletinirozkvet.webnode.sk/cirkevne-centrum-volneho-casu/
E-mail: 

 

Centrum voľného času Strom v Žiline

Smreková 39
010 07 Žilina

Riaditeľka: Mgr. Jana Petrášová
Sekretariát: 0910 940 414
E-mail: strom@strom-cvc.sk
Web: www.strom-cvc.sk

Centrum voľného času sv. Jakuba v Kysuckom Novom Meste

Jesenského 2928,
024 04 Kysucké Nové Mesto

Riaditeľka: 
Telefón: 0911 176 111
E-mail: centrumsvjakubknm@gmail.com
Web: www.cvcjakub.sk

Sme cirkevné centrum voľného času, ktoré vzniklo v januári 2007. Naším cieľom a úlohou je ukazovať a sprítomňovať Ježišovu lásku k nám prostredníctvom vzťahov, spoločných stretnutí a vytváraním dobrých spoločenstiev. Ponúkame deťom a mladých efektívne a zmysluplné využitie voľného času prostredníctvom stretnutí, hier, zábavy ale aj spoločnej modlitby a zdieľania sa. Veríme, že aj tieto drobné semienka raz prinesú plnohodnotnú úrodu v životoch našich detí a mládeže.


 

Súkromné centrum voľného času Laura v Dubnici nad Váhom

Pod kaštieľom 639/30
018 41 Dubnica nad Váhom

Riaditeľka: Mgr. Marta Baňasová

Súkromné centrum voľného času Laura je školské zariadenie, ktorého zriaďovateľom je Laura, združenie mladých. Je neziskovou organizáciou. V našej činnosti spolupracujeme so zriaďovateľom, so sestrami saleziánkami, taktiež s rímsko-katolíckou farnosťou Dubnica nad Váhom, mládežníckou organizáciou DOMKA, s Cirkevnou školou sv. Dominika Sávia. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.Cirkevné centrum voľného času v Beluši

Farská 1158
018 61 Beluša
Riaditeľka: Mgr. Vlasta Orgoníková
Sekretariát: 042/426 01 36
Fax: 042/411 12 60
E-mail: riaditelka@ccvcbelusa.sk
Web: http://www.ccvcbelusa.sk/uvod.php