04. 03. 2014

Cirkevné centrum voľného času v Beluši

Farská 1158
018 61 Beluša
Riaditeľka: Mgr. Vlasta Orgoníková
Sekretariát: 042/426 01 36
Fax: 042/411 12 60
E-mail: riaditelka@ccvcbelusa.sk
Web: http://www.ccvcbelusa.sk/uvod.phpNávrat späť