19. 04. 2016

Centrum voľného času sv. Jakuba v Kysuckom Novom Meste

Jesenského 2928,
024 04 Kysucké Nové Mesto

Riaditeľka: 
Telefón: 0911 176 111
E-mail: centrumsvjakubknm@gmail.com
Web: www.cvcjakub.sk

Sme cirkevné centrum voľného času, ktoré vzniklo v januári 2007. Naším cieľom a úlohou je ukazovať a sprítomňovať Ježišovu lásku k nám prostredníctvom vzťahov, spoločných stretnutí a vytváraním dobrých spoločenstiev. Ponúkame deťom a mladých efektívne a zmysluplné využitie voľného času prostredníctvom stretnutí, hier, zábavy ale aj spoločnej modlitby a zdieľania sa. Veríme, že aj tieto drobné semienka raz prinesú plnohodnotnú úrodu v životoch našich detí a mládeže.


 Návrat späť