19. 09. 2023
Domov   >   Kalendár   >   Kňazi

Dekanát: Považská Bystrica
Farnosť:Domaniža

Majtán Ľubomír - farár

ThDr. Ľubomír Majtán, PhD.

Pochádza: Považská Bystrica
Diakonát: 13.06.2008, Žilina
Presbyterát: 13.06.2009, Žilina

  • 2009 – 2011 farský vikár Martin
  • 2011 – 2013 výpomocný duchovný Martin
  • 2011 – 2017 štúdium biblickej teológie na PUG v Ríme (IT)
  • 2013 – 2017 duchovný správca Slovenskej katolíckej misie v Ríme (IT)
  • 2014 ThLic. na PUG v Ríme (IT), odbor: Biblická teológia
  • 2017 – 2021 tajomník a ceremoniár biskupa
  • 2020 ThDr., PhD. na PUG v Ríme (IT), odbor: Biblická teológia
  • 2021 farár Domaniža

 Návrat späť