03. 02. 2014

Vrútocká farnosť slávila sviatok mladých

V piatok 31. januára vrútocká farnosť slávila sviatok mladých pri príležitosti spomienky na sv. Jána Bosca,

učiteľa a patróna mládeže. Svätá omša bola sprevádzaná detským a mládežníckym spevokolom a celebrovaná Mons. Jozefom Petrášom, naším pánom dekanom. Po múdrych slovách, ktoré vychádzali s jeho mladého srdca si miništranti obnovili svoj prísľub služby pri Pánovom oltári. Slávnostná svätá omša bola zakončená modlitbou desiatku svätého ruženca a zasvätením sa Panne Márii. Potom sa spevokol aj miništranti, starí i mladí, presunuli do Katolíckeho kultúrneho domu, kde ich čakala výborná večera. Cieľom slávenia pamiatky Don Bosca bolo posilnenie vzťahov mladých a miništrantov v našej farnosti. Pripomenuli si dôležitosť ich služby a potrebu kresťanského života mladých ľudí vo svete. Za túto možnosť ďakujeme našim kňazom a všetkým, ktorí sa postarali o spoločnú večeru a krásne chvíle prežité v spoločnej radosti.
(text: Ľubka Křenková, foto: Stanislav Laurinčík)Návrat späť