27. 01. 2014

Spomienková sv. omša v Sučanoch

17. novembra 2013 sme si pri sv. omši pripomenuli 15. výročie smrti sučianskeho rodáka

17. novembra 2013 sme si pri sv. omši pripomenuli 15. výročie smrti sučianskeho rodáka a dlhoročného farára Jozefa Horváta, arcidekana. Slávnostnú spomienkovú sv. omšu celebroval cirkevný historik ThDr. Gabriel Brendza, PhD., farár zo Seliec pri Banskej Bystrici. Koncelebroval generálny vikár banskobystrickej diecézy Branislav Koppal, správca farnosti Sučany Pavol Pečko a väzenský kaplán v Sučanoch Juraj Malý SDB. Hlavný celebrant sa v homílií zameral na dôležitosť a potrebu kňaza v súčasnosti a zaspomínal aj na osobné stretnutia so zosnulým kňazom Jozefom Horvátom. Priblížil jeho kvality: obetavosť, ľudskosť a veselosť, ktorými si vedel získať všetkých, počas jeho dlhoročného pôsobenia vo farnosti Sučany. Pri tejto príležitosti bola v kostole inštalovaná výstava fotiek z pôsobenia Jozefa Horváta.

Vdp. Jozef Horvát sa narodil 21. decembra 1917 v Sučanoch. Za kňaza bol vysvätený 14. júna 1942. Od 1. júla 1942 bol kaplánom v Nitrianskom Pravne - vtedy ešte Nemecké Pravno. Od 1. septembra 1942 bol kaplánom vo Veľkom Poli. V roku 1944 bol kaplánom v Brezne a v Koši. V roku 1946 bol správcom farnosti v Turčianskej Helene – dnes Dražkovce. Od 15. apríla 1958 do 1. decembra 1990 bol správcom farnosti v Sučanoch. V roku 1973 bol menovaný za okresného dekana v Martine, v roku 1975 bol menovaný za arcidekana. Od marca 1991 do septembra 1994 vypomáhal ako dôchodca vo farnosti Vrútky, kde žil v rodinnom dome susediacom s miestnou farou. Od 22. septembra 1994 žil ako dôchodca v Kňazskom dome v Turčianskych Tepliciach. Zomrel 17. novembra 1998. V Sučanoch ho 21. novembra 1998 pochoval vtedajší banskobystrický diecézny biskup Mons. Rudolf Baláž.

Informoval Pavol Pečko

 Návrat späť