07. 03. 2014

Pôstne večery o viere

Pozývame vás na Večery o viere

otvorené stretnutia, pri ktorých budeme uvažovať o článkoch Nicejsko-carihradského vyznania viery. Stretneme sa každú nedeľu pôstneho obdobia, vždy o 19:30 vo Farskom centre N3.


Termíny stretnutí: 

  • 09.03.
  • 16.03. 
  • 23.03. 
  • 30.03.
  •  06.04. 
  • 13.04.

 Návrat späť