20. 12. 2017

Uvedenie do duchovného života cirkevnej školy

V dňoch 17. a 18. 10. 2017 v Dome sv. Bystríka v Čičmanoch sa zišli novoprijatí pedagogickí pracovníci katolíckych škôl Žilinskej a Nitrianskej diecézy.
Ich sústredenie malo duchovno -formačný charakter, kde sa spolu s Ing. ThLic. Jozefom Luscoňom, SDB, s PaedDr. Petrom Buranským, riaditeľom DŠÚ v Nitre a s Ing. Mgr. Miriam Janegovou, riaditeľkou DŠÚ v Žiline zamýšľali nad rozvojom osobného duchovného života ako aj nad duchovným rozmerom spoločného života na katolíckej škole.Návrat späť