20. 12. 2017

Pracovné a vzdelávacie stretnutie RŠ a ZRŠ

Pracovné a vzdelávacie stretnutie RŠ a ZRŠ katolíckych škôl a školských zariadení Žilinskej diecézy

Riaditelia, zástupcovia a niektorí duchovní správcovia katolíckych škôl Žilinskej diecézy sa pustili do osvojovania si koučovacích zručností, ktoré sa dajú využiť vo výchovno-vzdelávacom procese, ale aj pri vzájomnej komunikácii a pri hľadaní optimálnych spoločných riešení. Nadviazali tak na dobré skúsenosti riaditeľov, ktorí v roku 2016 a 2017 absolvovali kurz koučingu pod vedením Mariána Kubeša a Dáši Spillerovej zo spoločnosti ADDA Consulting.

Na novembrovom spoločnom stretnutí, ktoré sa uskutočnilo 7.11.2017 v priestoroch DCZA sa účastníci zamýšľali a hľadali riešenia pre rozvoj tímovej práce. Pod odborným vedením Mgr. Zuzany Valábkovej, ACC a Ing. Lívie Pastorekovej, navrhli rôzne opatrenia a prístupy k zvládnutiu spoločne vytýčeného cieľa, ktoré bude možno využiť a aplikovať vo svojich pedagogických zboroch na školách, pripadne v triednych kolektívoch.
Návrat späť