10. 10. 2017

Cvičná škola Žilinskej univerzity

Spojená škola Kráľovnej pokoja v Žiline sa od 19. 9. 2017 stala cvičnou školou Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity.

Na slávnostnom odovzdávaní certifikátov cvičných škôl na pôde Žilinskej univerzity sa zúčastnilo 11 škôl zo Žilinského samosprávneho kraja. V rámci tejto spolupráce budú v Gymnáziu Kráľovnej pokoja vykonávať cvičnú pedagogickú prax študenti FHV ŽU pod vedením učiteľov našej školy v predmetoch anglický jazyk a občianska náuka. Veríme, že táto spolupráca prinesie obom stranám vzájomné obohatenie.Návrat späť