17. 08. 2015

Základná škola svätého Augustína v Považskej Bystrici

Moyzesova 1
017 01 Považská Bystrica 
Riaditeľ: PaedDr. Eva Iliašová
Riaditeľ, ZRŠ: 042/432 23 78
Ekonómka:     042/432 58 66
Fax:               042/432 58 66
E-mail:         zastupca@zsmoyzespb.edu.sk
Web:             www.zssvaug.php5.sk

Školský klub detí pri ZŠ sv. Augustína 
Centrum voľného času ako súčasť ZŠ sv. Augustína
Výdajná školská jedáleň - ZŠ sv. Augustína


Návrat späť