08. 06. 2020

Cirkevná základná škola Jána Palárika v Rakovej

Raková 705
023 51 Raková 

Riaditeľ: Mgr. Jozef Šimunek 
Riaditeľ:      041/434 15 69
Ekonómka:  041/434 15 69
E-mail: czs.rakova705@gmail.com
Web: http://czsrakova.edupage.org/

Školský klub detí - súčasť CZŠ Jána Palarika
Výdajná školská jedáleň súčasť CZŠ Jána Palárika v Rakovej

O škole

V školských laviciach sa za uplynulých 20 rokov vystriedalo 440 absolventov, ktorí sa k nám často vracajú, aby si zaspomínali na chvíle spoločne prežité v našej škole, ale aj porozprávali ako sa ich životné cesty uberajú ďalej.

Počas uplynulých 20 rokov sa žiaci školy zúčastňovali rôznych aktivít a súťaží - matematické, zemepisné, fyzikálne, recitačné, športové, výtvarné, biblické a mnohé ďalšie. Žiaci stáli na stupňoch víťazov v obvodných, okresných, krajských, celoštátnych i medzinárodných kolách týchto súťaží. Z týchto najúspešnejších vyberáme:

1. miesto v národnom kole recitačnej súťaže A slovo bolo u Boha... v šk. roku 1995/1996 vysúťažili Martin Golis

3. miesto v 2. ročníku medzinárodnej astronomickej olympiády v Prahe v šk. roku 2004/2005 obsadil Róber Zajac

7. miesto v krajskom kole zemepisnej olympiády v šk. roku 2004/2005 sa umiestnil Patrik Paštrnák

2. miesto v diecéznom kole súťaže v Žiline, Biblická olympiáda v šk. roku 2010/2011 získalo družstvo v zložení Simona Zarodňanská, Mária Heglasová, Patrik Honíšek.

Naša škola má dobre sa rozvíjajúcu medzinárodnú spoluprácu s partnerskou školou im. Kornela Makuszinskiego v Leśnej v Poľsku, ktorá začala vo februári 2008 spoločným stretnutím na úrovni vedení jednotlivých škôl a pokračuje naďalej organizovaním rôznych spoločných aktivít na Slovensku i v Poľsku.

Veľmi dobre sa rozvíja i spolupráca s Centrom voľného času v Rakovej, najmä pri organizovaní mimoškolskej činnosti žiakov v podobe rôznych záujmových krúžkov, ale aj iných spoločenských podujatí.

Nakoľko naša škola sídli v budovách, ktoré máme v správe a užívaní od obce, sme vďační za každú pomoc a radu, ktorej sa nám zo strany Obecného úradu, Obecného zastupiteľstva i OKVS v Rakovej dostáva. Od vzniku novej diecézy v Žiline sa zmenil i náš zriaďovateľ, ktorým je Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza, ktorú vedie jej prvý biskup Mons. Tomáš Gális. Duchovným správcom školy a zároveň zástupcom zriaďovateľa je pán farár Mgr. Roman Skolozdra. Za posledné roky sa nám podarilo komplexne vynoviť priestory školy a zmodernizovať vyučovací proces.
Návrat späť