27. 11. 2013

Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti v Čadci

Horná 137
022 01 Čadca 
Riaditeľka:  PhDr. Renáta Kasmanová 
Riaditeľňa:     041/431 25 15
Fax:              041/431 25 16
Sekretariát:   041/431 25 10; 041/433 51 22
Učtáreň:        041/431 25 22
Zborovňa:      041/431 25 25
Zástupca:      041/431 25 24
E-mail:         skola@pasaca.edu.sk
Web:            www.pasaca.edu.sk

Školský internát - ako súčasť PaSA sv. Márie Goretti
Školská jedáleň pri PaSA sv Márie Goretti


Návrat späť