05. 12. 2019

Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka v Žiline

Saleziánska 18
010 01 Žilina
Riaditeľ: Mgr. Igor Pecha SDB
Sekretariát: 041/724 56 29
E-mail:       sos@sjoroza.sk
Web:          http://www.sjoroza.sk/

Školský internát pri SOŠ sv. Jozefa Robotníka
Jedáleň pri SOŠ sv. Jozefa Robotníka


Návrat späť