08. 06. 2020

Cirkevná základná škola s materskou školou Dobrého pastiera v Žiline

Gaštanová 53
010 07 Žilina
Riaditeľ: Mgr. Radovan Hrabovský

Sekretariát: 041/724 74 13
Telefón: 0911 586 822

e-mail ZŠ: czs@solinky.sk
e-mail MŠ: cms@solinky.sk
e-mail ekonóm: ekonom@solinky.sk
e-mail kuchyňa: kuchyna@solinky.sk
Web: http://skoladp.solinky.sk/

Cirkevná školská jedáleň pri CZŠ s MŠ Dobrého pastiera


Návrat späť