06. 10. 2017
Domov   >   Udalosti

Uprostred Týždňa kresťanskej kultúry

8. ročník Týždňa kresťanskej kultúry v Žiline sa rozbehol plným tempom. V nedeľu večer gospelový zbor Hope gospel singers rozzvučal evanjelický kostol. V pondelok historik Ľubomír Viliam Prikryl a evanjelický zborový farár v Žiline Marián Kaňuch zoznamovali prítomných s viacerými katolíckymi a evanjelickými osobnosťami pochovanými často vedľa seba na Starom cintoríne. Utorok podvečer patril manželom Krajčovcom a ich výstave Cesta, ktorá bola otvorená v Diecéznom centre. Kurátorka výstavy Monika Váleková konštatovala, že „Mária Krajčová si vytvorila veľmi osobitý a nezameniteľný rukopis, ktorým obohacuje výrazovú škálu drotárskych prác. Diela si vopred naplánuje a premyslí, jej manžel Peter naopak tvorí spontánne a intuitívne". 
Počas stredy bude možné na Mariánskom námestí stretnúť zástupcov Diecéznej charity, ktorí budú prezentovať svoju činnosť. O 15.00 na Katedrálnom námestí budú predstavitelia cirkví združení v Ekuze čítať starozákonnú knihu Ester o utrpení židovského národa. O 16.00 v OC Mirage na prvom poschodí otvoríme fotografickú výstavu kňaza Jozefa Šelingu pod názvom Nad ľudskými a vtáčími Božie cesty vedú. Výstavu bude možné na tomto mieste vidieť do 11. októbra. 
Vo štvrtok bude v Novej synagóge prednáška biskupa a historika Jozefa Haľka o záchrane židovského chlapca Shloma Breznitza rehoľnými setrami vincentkami. Piatok bude venovaný prezentácii knihy kázní Jána Michaličku Nolite timere, ktorého 20. výročie úmrtia si pripomíname v týchto dňoch. 
Epilóg 8. ročníka Týždňa kresťanskej kultúry v Žiline bude tvoriť diskusia o 500. výročí reformácie v Nadácii Polis 10. októbra.

Návrat späť