26. 12. 2020
Domov   >   Udalosti

Svedectvá rodín zo Svetového stretnutia rodín v Dubline

Svedectvá rodín zo Svetového stretnutia rodín v Dubline, Írsko 2018
Svedectvo rodiny z Burkina Faso, Afrika

Svedectvo o odpustení v rodine po zlyhaní dospelého syna.
keď prevzal vedenie otcovej firmy.


Svedectvo rodiny z Indie, Ázia

Svedectvo o zvládaní moderných technológií
v rodine s dospievajúcimi deťmi.


Svedectvo rodin z Írska, Európa

Svedectvo mladých ľudí o prekonaní drogovej závislosti
cez objavenie hodnoty manželstva a rodičovstva.


Svedectvo rodiny z Iraku, Blízky Východ

Svedectvo rodiny o sile, vďačnosti a ochote k odpusteniu
po prežitých hrôzach vojny v Iraku.


Svedectvo rodiny z Kanady, Severná Amerika

Svedectvo rodiny z Kanady o dôležitých momentoch
medzigeneračného spolužitia.


Príhovor pápeža Františka rodinám
prítomným na Svetovom stretnutí rodín 2018 Írskom Dubline

Výzva z pastierskeho listu diecézneho biskupa Tomáša na Sviatok Svätej rodiny 2020

Drahé rodiny, žiť odpustenie a živiť ho modlitbou - to je prvý spôsob posilňovania vášho manželského a rodičovského poslania. Robte to prosím každý deň, spolu ako manželia, spolu s deťmi i každý osobitne.

Druhý spôsobom je otvorenosť pre iných v službe, či v modlitbe, aby ste svojim postojom jeden druhému i vašim deťom svedčili o veľkosti Božej lásky. Nikto v tak veľkom poslaní nemôže obstáť sám. V blízkosti každého z nás žije mnoho manželov a rodičov, ktorí potrebujú slovo povzbudenia a možno aj konkrétnu pomoc. A každý z nás takúto pozornosť niekedy potrebuje od iných pre seba.

Staňte sa apoštolmi Ježiša Krista pre dobro rodín v tomto svete! Nech vám k tomu pomáha príklad Svätej rodiny, ale aj príklady dnešných rodín, ktoré aj v našich časoch zápasia o svätosť.

Konkrétne pozvanie k apoštolátu pre dobro rodín

Ak aj vy túžite byť konkrétnym spôsobom nenápadnými apoštolmi vo vašom okolí, môžete tak urobiť napríklad aj zapojením sa do manželského apoštolátu s Rodinkovom - Domom prijatia pre rodiny v našej diecéze na www.manzelskyapostolat.sk

Kompletný text pastierskeho listu diecézneho biskupa Tomáša na sviatok Svätej rodiny 2020


Návrat späť