11. 12. 2019

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

V Žiline sa v týždni od 18. do 25. januára 2020 uskutočnia ekumenické bohoslužby: 
(so začiatkom vždy o 18.00 h)

18. januára 2020 (sobota)
  • Cirkev adventistov siedmeho dňa, Škultétyho 7
19. januára 2020 (nedeľa)
  • Evanjelická cirkev a.v., kostol, Námestie Žilinskej synody 2
21. januára 2020 (utorok)
  • Otvorený kresťanský zbor, Závodská cesta 23
23. januára 2020 (štvrtok)
  • Gréckokatolícka cirkev, chrám, Nanterská 24 Vlčince
24. januára 2020 (piatok)
  • Rímskokatolícka cirkev, Kostol sv. Barbory, Hurbanova 14
25. januára 2020 (sobota)
  • Cirkev bratská, ZUŠ, Dolný Val 2


Návrat späť