07. 08. 2019

Dubnická mariánska púť

Pozývame Vás do Farského kostola sv. Jakuba v Dubnici nad Váhom na púť k Panne Márii

Program 


PIATOK 6. SEPTEMBRA

  • 15.00 h Korunka Božieho milosrdenstva a tichá eucharistická adorácia s požehnaním
  • 17.20 h Modlitba posvätného ruženca
  • 18.00 h Sv. omša, celebruje don Marián Valábek SDB, po nej mládežnícka akadémia v Katolíckom dome

SOBOTA 7. SEPTEMBRA

  • 17.00 h Mariánske večeradlo, modlitba posvätného ruženca
  • 18.00 h Sv. omša, celebruje Mons. Vladimír Fekete SDB, apoštolský prefekt Azerbajdžanu. Procesia z kostola k mariánskemu stĺpu na Námestie Matice slovenskej
  • 21.00 h - 22.00 h Modlitba chvál

NEDEĽA 8. SEPTEMBRA

  • 07.00 h Sv. omša
  • 10.00 h Sv. omša, celebruje Anton Červeň SDB
  • 15.00 h Otvorenie oratória v Katolíckom dome


Návrat späť