29. 05. 2017

Duchovná obnova 2017

Počas 24.-26.mája 2017 sa tridsiatka zamestnancov Diecéznej charity Žilina zúčastnila duchovnej obnovy v Čičmanoch. 
Slovom nás povzbudila sr. Dária z Komunity blahoslavenstiev z Okoličného. Okrem prednášok bol priestor na zdieľanie, spoločný čas pri káve či v prírode a slávení Eucharistie. Obnovení, posilnení a oddýchnutí sa vraciame do služby núdznym.

Návrat späť