05. 11. 2013

Výročná slávnosť posviacky Barokového skvostu v Žiline

„Všemohúci Bože, pre tvoju dobrotu môžeme každoročné sláviť deň posvätenia tohto chrámu".
Aj týmito slovami modlitby sme si v piatok 27. júla 2012 pripomenuli výročnú slávnosť konsekrácie barokového skvostu Františkánskeho chrámu svätej Barbory v Žiline. V tomto roku slávime 178. výročie.

27. júla 1834 nitriansky diecézny biskup Jozef Vurum posvätil chrám pátrov františkánov zasvätený k úcte sv. Barbore, panne a mučenici. Do hlavného oltára vložil relikvie svätých mučeníkov sv. Jukundy, Inocenta a Klementa. Konsekrácia sa konala až po 110 rokov od postavenia.

O 12:00 hod. sa ručné rozozvučal zvon na veží kostola, ktorý signalizoval túto výročnú slávnosť.

Slávnostnú odpustovú svätú omšu o 15:30 hod. celebroval vdp. Zdenko Pupík, bývalý rektor Kostola sv. Barbory a v súčasnosti riaditeľ Inštitútu Communio v Žiline. Celebrant svätej omše vo svojej homílií označil kostoly, ale i ten náš Kostol sv. Barbory ako nemý svedok minulosti. „Keby mohol hovoriť ľudskou rečou tento chrám hovoril by určite veľa, pretože zažil v minulosti rôzne radostné, ale i bolestné chvíle. Taktiež vyjadril vďaku pátrom františkánom, ktorí budovali tento chrám v 18. storočí a povedal, že stavba chrámu je znamením pre budúcnosť. Ďalej sa zamyslel nad skutočnosťou, že v 17. storočí prichádzajú františkáni do Žiliny postaviť Kostol sv. Barbory a neskôr v 21. storočí prichádzajú dominikáni spravovať Kostol sv. Barbory, pokračovať v ich diele. Zaujímavosťou je, že svätec z františkánskej rodiny sv. František je veľký priateľ so svätcom a zakladateľom dominikánskej rodiny sv. Dominikom. Hlavný celebrant sv. omše pripomenul, že slávime Cyrilo-metodské jubileum. Po Metodovej smrti bolo až 200 učeníkov. Medzi tých učeníkov patril aj sv. Klement. Zaujímavosťou je, že sv. Klement zomrel 27. júla 916. Takže na 918. výročie smrti sv. Klementa bola jeho relikvia vložená do hlavného oltára Kostola sv. Barbory. Svätý Klement bol velickým biskupom a posledným učeníkom svätých Cyrila a Metoda.

Marek Jurík

 Návrat späť