04. 03. 2016

Vo farnosti Pruské meditovali nad obrazom Návrat márnotratného syna

TV LUX - Vo farnosti Pruské meditovali nad obrazom Návrat márnotratného syna
Návrat späť