02. 05. 2014

Veriaci z farnosti Rosina putovali do Marianky

Veriaci z Rosiny putovali 1.mája 2014 na farskej púti do starobylej Marianky,
aby upevnili vieru a vyprosili Božie milosti pre seba i svojich drahých u nebeskej matky Panny Márie. Zamysleli sa nad úlohou sv.Jozefa, absolvovali krížovú cestu a tešili sa zo spoločnej modlitby. S radosťou a duchovne posilnení odchádzali do svojich domovov, kde budú aj ďalej rozvíjať svoj vzťah k Božej matke a sv. Jozefovi.
 Návrat späť