05. 11. 2013

Sverepec – nová farnosť Žilinskej diecézy

6. júla 2012 bola zriadená nová Farnosť Sverepec

Žilinský biskup Mons. Tomáš Galis celebroval 6. júla 2012 svätú omšu v Kostole Najsvätejšej Trojice v Sverepci, pri ktorej vyhlásil zriadenie novej Farnosti Sverepec, ktorá bola do 30.6. filálkou farnosti Visolaje. Za prvého farára farnosti bol menovaný Ľubomír Dávidik a farnosť bude patriť do Dekanátu Považská Bystrica. V homíli biskup poukázal na význam samostatnej farnosti, ktorá je pre všetkých ľudí tým najlepším priestorom, v ktorom sa môže rozvíjať ich ľudský a kresťanský život. „Farnosť je prvým a nenahraditeľným miestom premeny, kde sa kresťan stáva učeníkom. Nie je iba miestom pastorácie, ale aj evanjelizácie a naše aktivity smerujú aj k tým, ktorí sú vzdialení od viery i od života cirkevného spoločenstva. Nech vaša farnosť je miestom hľadania pravdy - pravdy evanjelia." dodal biskup Galis.

Obec Sverepec leží na rozhraní Bytčianskej a Ilavskej kotliny, je súčasťou Trenčianskeho kraja a Považskobystrického okresu. „Momentálne má naša obec 1160 obyvateľov. Drvivá väčšina z nich sa hlási k Rímskokatolíckej cirkvi. Hlavne z tohto dôvodu sme veľmi uvítali zriadenie samostatnej farnosti, nakoľko stále narastá počet nových veriacich občanov." prezradil starosta obce Maroš Ondráš.

Peter Holbička
hovorca Žilinskej diecézy

Homília biskupa Tomáša Galisa

 Návrat späť