05. 11. 2013

Športová hala v Čadci sa stala na tri dni miestom radosti a oslavy Boha!

Počas jarných prázdnin sa v Čadci uskutočnil 18. ročník SPK ...

Počas jarných prázdnin 1. - 3. marca 2013 sa v Čadci uskutočnil 18. ročník duchovného festivalu pre deti, mládež a dospelých pod názvom SPK - Spolu Poďme za Kristom. Organizátormi tohto podujatia boli farské úrady Čadca-mesto, Klokočov a KNM. Spolu s nimi sa na organizácii tohto podujatia podieľali mesto Čadca, misionári SVD, CVČ sv. Jakuba KNM, Mládežnícke centrum Čadca a v neposlednom rade Inštitút Communio. Celé podujatie prebiehalo v Športovej hale v Čadci.

Návštevnosť trojdňového festivalu bola prekvapujúca, pretože sa ho zúčastnilo približne 1800 účastníkov.

Počas prvého dňa, ktorý bol venovaný najmladším účastníkom, sa mohli deti stretnúť s misionárom pátrom Kušnírom, zažiť radostné chvíle s kapelou Emauz počas detského koncertu , s ktorou hral na bubny Andrej Kampf. Deti zažili dobrodružstvo s kapitánom Kotvičkom v podaní bábkoherca Martina Žáka. Vyvrcholením celého dňa bola svätá omša s pátrom misionárom, ktorý v kázni pripomenul deťom, aby boli vďačné za všetko, čo majú a mysleli na deti v misijných krajinách. V závere stretnutia boli vyhodnotené súťaže Vyrob hračku a súťaž o najkrajší plagát farnosti. Deti odchádzali domov radostné so sladkými a vecnými odmenami.

Druhý deň bol sprevádzaný predovšetkým hudbou, a to hudobnou skupinou Dávid Dave a Come Back show Petra Bažíka s kapelou S.H.O.P. Zážitky misionára na Filipínach, scénky, piesne, tance, sv. omša a 168 vecných cien tomboly, toto všetko tvorilo pestrý a hodnotný program pre mládež. Mladí si vypočuli "Duchovné slovko do uška" od otca Jozefa Marettu z Prešova. Hlavným posolstvom príhovoru bolo, že "hriech nie je škodlivý len mne samému, ale ovplyvňuje a môže otráviť aj ľudí okolo mňa". Otec Maretta výstižne prirovnal pôsobenie hriechu k banánovej šupke. Hriech je ako banán, ktorý nám chutí keď ho jeme, ale ostane po ňom šupka, s ktorou nevieme, čo máme robiť. Ak ju odhodíme, niekto sa na nej môže pošmyknúť a spadnúť, alebo ju zahodíme niekam, kde ju síce nevidno, ale šíri okolo seba smrad. Preto Ježiš prišiel na túto zem, "aby nás tejto banánovej šupky zbavil, a my sme sa nemuseli už s ňou trápiť".

Nedeľa - tretí deň SPK 2013 bol určený dospelým. Začal sa modlitbami chvál a svätou omšou, ktorú celebroval vdp. farár Peter Holbička. V nasledovnej prednáške nám otec Maretta, kňaz v službe exorcistu, objasnil nebezpečenstvá okultizmu, ľudového liečiteľstva, veštenia na život človeka. Celé stretnutie uzatvorilo povzbudivé slovo do života od sestry Veroniky z komunity Blahoslavenstiev.
Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým organizátorom a dobrovoľníkom, ktorí sa podieľali na organizácii festivalu.

Anna Masaryková

 Návrat späť