07. 10. 2015

Púť „Solinkárov“ – Žilina do Medžugoria

(13.9.-19.9.2015) Panna Mária nás materinskou láskou pozvala k sebe na milostivé miesto v Bosne a Hercegovine, 

kde už 34 rokov prichádza deň-čo deň k vizionárom, aby priniesla pre svet posolstvo lásky, obrátenia a zmierenia, posolstvo modlitby a obety, upriamujúc pozornosť na Ježiša.

Prijali sme v srdciach toto pozvanie a pod duchovným vedením p.kaplána Ludovíta Gabriša sme sa vypravili na cestu so zastávkou v pútnickom chorvátskom mieste Vepric na Makarskej s kúpaním v mori. Program púte bol plný silných zážitkov – sväté omše slovenské i večerné medzinárodné, modlitby ruženca i osobitne svetla pri mozaikových zastaveniach, výstup na horu Križevac a aj na miesto zjavenia Podbrdo, stretnutie s vizionárom Ivanom a Slovenkou Terezkou, ktorá niekoľko rokov sprevádza svojou službou pútnikov a odovzdáva v pokore prijaté posolstvá. Vypočuli sme si životné svedectvá mladých mužov v komunite Cenacolo (pomáha tým, ktorí padli aby vstali a znovu našli seba samých a zmysel života) i svedectvo na „hrade" Kanaďana Patrika, ktoré zasiahli množstvo prítomných z rôznych končín zeme.

Medžugorie sa nazýva SPOVEDELNICOU SVETA a tak každý pútnik, ktorý je smädný po pokoji, láske a šťastí, pije z rúk Matky celého sveta, pije zo živého prameňa, ktorým je jej Syn, Boží Syn a tak si očisťuje srdce, lebo len „čisté srdcia sú pokorné a majú pevnú vieru" (posolstvo z 2.10.2014). Kráľovná pokoja nás vyzýva, aby sme sa vrátili k Bohu a modlitbe, aby naše srdce spievalo radosťou, lebo ona je s nami a miluje nás nezmerateľnou láskou...

Po kúpeľoch duše sme si na spiatočnej ceste domov urobili opäť zastávku na Makarskej, kde sme si plnými dúškami užili aj kúpele tela. Veľká vďaka za celú organizáciu tejto radostnej púte patrí p.Emilovi Miškemu a jeho manželke.

Napísala Mária Krajčová, 23.9.2015

 

 

Aktuálne Posolstvo hovorí za všetky:

 

(Medžugorie, 2.9.2015, Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Mirjane)

"Drahé deti, drahí moji apoštoli lásky, moji nositelia pravdy, znovu vás pozývam a zhromažďujem okolo seba, aby ste mi pomohli. Aby ste pomohli všetkým mojím deťom smädným po láske a pravde – smädným po mojom Synovi. Ja som milosť poslaná od nebeského Otca, aby som vám pomohla žiť slovo môjho Syna. Milujte sa navzájom. Žila som váš pozemský život. Viem, že nie je vždy ľahko, ale ak sa budete navzájom milovať, modliť sa srdcom, dosiahnete duchovnú výšku a otvorí sa vám cesta do raja. Tu vás čakám ja, vaša matka, pretože som tu. Buďte verní môjmu Synovi a učte druhých vernosti. Som s vami, pomôžem vám. Naučím vás viere, aby ste ju vedeli správnym spôsobom odovzdávať druhým. Naučím vás pravde, aby ste vedeli rozlišovať. Naučím vás láske, aby ste spoznali, čo je pravá láska. Deti moje, môj Syn učiní tak, aby hovoril skrze vaše slová a vaše skutky. Ďakujem vám. "
Návrat späť