05. 11. 2013

Púť – moja cesta k Bohu

S týmto heslom sa 9. mája 2013 na Slávnosť Nanebovstúpenia Pána uskutočnila v histórii prvá púť žiakov a učiteľov ...

Púť - moja cesta k Bohu. S týmto heslom sa 9. mája 2013 na Slávnosť Nanebovstúpenia Pána uskutočnila v histórii prvá púť žiakov a učiteľov cirkevnej Základnej školy s materskou školou Antona Bernoláka v Martine, do Kláštora pod Znievom.

Púť konaná pri príležitosti roku viery a roku sv. Cyrila a Metoda sa začala sv. omšou v prepoštskom kostole Panny Márie, ktorú celebroval duchovný správca školy Pavol Pečko spolu s miestnym správcom farnosti Štefanom Hýroššom. V príhovore zaznela myšlienka púte, ako cesty k Bohu a aj obety, kde každý človek putuje životom a snaží sa prijímať starosti a ťažkosti, premieňať ich na obetu a mať srdce aj myseľ upriamené na večný cieľ, ktorým je nebo.

Po sv. omši sa žiakom prihovorila historička Elena Majtánová, ktorá im priblížila dejiny a históriu pútnického chrámu a tiež históriu pútí v jedinom pútnickom mieste v Turci - v Kláštore pod Znievom. Po skončení duchovného programu a po malom občerstvení sa žiaci rozdelili do skupiniek a súkromne mali možnosť navštíviť občianske združenie Dobrý pastier, Lurdskú kaplnku, Kalváriu s kostolom sv. Kríža a starší žiaci aj vrch Zniev (985m n. m.)

Informoval Pavol Pečko
Návrat späť