27. 07. 2016

Púť ku kaplnke sv. Anny

V nedeľu 24. 7. 2016 sa v obci Vysoká nad Kysucou konala každoročná púť ku kaplnke sv. Anny.

Kaplnka zasvätená sv. Anne na hore Kýčera sa v priebehu rokov stala pútníckym miestom a v súčastnosti sa pri nej každoročne pri príležitosti sviatku sv. Anny koná sv. omša. Výnimkou nebol ani kalendárny rok 2016. Takmer sto pútnikov sa vydalo so sochou Panny Márie, ktorú niesli členovia DHZ Vysoká nad Kysucou a DHZ Horný Kelčov, na svoju púť v nedeľu 24. júla 2016 o 9:00 hod. od farského kostola sv. Matúša smerom ku kaplnke sv. Anny. Tu ich už čakalo množstvo pútnikov, ktorí výstup na Kyčeru absolvovali individuálne. Po krátkom oddychu a úvodných modlitbách sa pred kaplnkou sv. Anny na hore Kýčera začala o 11:00 hod. pútnická sv. omša, ktorú celebroval vysocký pán farára Mgr. Juraj Bunčiak.

Krásne počasie a občerstvenie, ktoré pre pútnikov každoročne pripravujú členovia DHZ Vysoká nad Kysucou a DHZ Horný Kelčov, spríjemnili všetkým pútnikom i chvíle, ktoré tu strávili po sv. omši. No a každý, kto v nedeľu 24. júla 2016 absolvoval vo Vysokej nad Kysucou pešiu túru ku kaplnke sv. Anny, určite odchádzal s pocitom, že urobil niečo pre svoje telo, ale predovšetkým pre svoju dušu ...
Návrat späť