21. 10. 2015

Púť farníkov zo Sučian do Ludźmierzu

Farnosť Sučany uskutočnila v sobotu 17. októbra 2015, v rámci mesiaca sv. ruženca, farskú púť do Ludźmierzu v Poľsku. 
Nachádza sa tam pútnický chrám Panny Márie Ludźmierzskej a tiež veľká priestranná ružencová záhrada. Pútnici po ceste navštívili obec Krivá na Orave, rodisko blahoslavenej sestry Zdenky Schelingovej. V kostole si vypočuli svedctvo o jej živote z úst miestneho pána kostolníka, pomodlili sa a uctili si relikviu blahoslavenej Zdenky. Predpoluním prišli do Ludźmierzu, slávili svätú omšu, v ružencovej záhrade sa pomodlili modlitbu radostného sv. ruženca, prezreli si záhradu a všetkých 20. tajomstiev sv. ruženca. Na spiatočnej ceste navští vili svätyňu Fatimskej Panny Márie v Zakopanom, čím zavŕšili túto farskú púť. Pútnikov duchovne sprevádzal správca farnosti Pavol Pečko.Návrat späť