11. 06. 2014

Prvoprijímajúce deti pomáhajú núdznym

Počas farskej prípravy na prvé sv. prijímanie sa deti (v Čadci) učili vnímať potreby núdznych a pomáhať im. Počas detských svätých omší prežívali pestrosť liturgie, pomocou súťažných úloh spoznávali farnosť, diecézu a liturgický rok.
V období pôstu sa učili podeliť sa - zrieknuť sa obľúbených sladkostí a priniesť ich na pripravené miesto ako obetný dar (tieto sladkosti sme neskôr v spolupráci s farskými charitami v Čadci a Turzovke rozdali rodinám s deťmi v núdzi a osamelým ľuďom v Kysuckej nemocnici v Čadci).
Pri slávnosti 1. sv. prijímania deti prinášali vlastný obetný dar - trvanlivú potravinu, ktoré neskôr putovali na pomoc obetiam záplav na Balkáne. Na záver školského roka budeme sláviť slávnostnú ďakovnú sv. omšu pri ktorej ako obetný dar prinesieme nevyužité školské pomôcky, ktoré v septembri poputujú rodinám v núdzi, ktoré majú doma školákov a nemôžu si dovoliť zakúpiť školské potreby.

Informoval: Michal MelišíkNávrat späť