24. 10. 2017

Prezentácia Mariánskych zástav

Dňa 10.10.2017 zorganizoval Miestny odbor Matice slovenskej pre svojich členov i pre priaznivcov histórie, návštevu Dubnického múzea, kde je výstava Mariánskych zástav. 

Dňa 10.10.2017 zorganizoval Miestny odbor Matice slovenskej pre svojich členov i pre priaznivcov histórie, návštevu Dubnického múzea, kde je výstava Mariánskych zástav. Tie nosili pútnici, ktorí prichádzali z jednotlivých miest a obcí do Dubnice nad Váhom na Mariánsku púť. Výstava, ktorú pripravili Dubnické múzeum a Oddelenie kultúry a knižnice Mesta Dubnica nad Váhom, má výstižný názov Bohu milé.

Na výstave spolupracovali: Biskupský úrad Žilina a Farské úrady Valaská Belá a Čavoj. Výstava sa koná v roku 275. výročia začatia Mariánskych púti v Dubnici nad Váhom. Tie sa v našom meste konajú od roku 1742, začiatkom septembra, z príležitosti sviatku Narodenia Panny Márie. Kedže sa v Dubnici v tom období uskutočnovali mimoriadne udalosti a rôzne uzdravenia, úcta k Panne Márii bola čoraz väčšia. Na základe príchodu veľkého počtu pútnikov, v rokoch 1754 – 1756 museli správca farnosti Daniel Kolačáni a panovník Jozef Ilešházi postaviť nový, väčší, súčasný kostol sv. Jakuba. Do Dubnice chodili pútnici nielen z celého regiónu, ale i z Moravy. Mariánsky kult sa stále rozširoval. Na základe týchto skutočností, v roku 1906 na návrh župného zhromaždenia, zmenili aj názov Dubnice. Preložené z maďarčiny do slovenčiny, jej dali oficiálny názov: Mariánska Dubnica. Tento názov sa používal do roku 1918.

Na výstave vyšívané zástavy a kňazské ornáty pochádzajú z týchto farských úradov: Dubnica nad Váhom, Čavoj, Čičmany, Fačkov, Horná Poruba, Papradno, Rajecká Lesná,Valaská Belá, Zliechov, zo súkromnej zbierky Martina Šimka a FSk Podžiaraň.

Organizátori vo svojom propagačnom letáku napísali aj ídeový zámer výstavy:
„ Púťová zástava a jej výzdoba sú prejavom úprimného vzťahu človeka i celého spoločenstva k Bohu, na ktorého slávu je zástava vyrobená. Je určitou formou daru prostredníctvom vlastnej práce a vkusu vyjadrujúcej náklonnosť a lásky k Bohu. Na jednej zástave pracovalo aj viacej žien. Finančné náklady na ňu znášali farníci. Skupiny pútnikov si navzájom vzdávali pri stretnutí úctu, zdvihnutím zástav.

Jednotlivé vzory na zástavách majú svoj význam: napr.: ruža – láska, ľalia – čistota, hviezda – správny smer, orientácia, nový deň. Zástavy boli ukončené zvyčajne do troch cípov, výnimočne do štyroch."

O výstavu Mariánskych zástav je v Dubnici nad Váhom veľký záujem. I z toho dôvodu bola výstava predĺžená o mesiac, do 31.10.2017.

Štefan Antalík
Foto:
Marián Damborák
Viktor Pilát
Návrat späť