02. 06. 2014

Požehnanie nového kríža

Dňa 1. júna 2014 sa vo farnosti Sučany uskutočnilo požehnanie nového kríža pri vstupe do areálu kostola.
Nový drevený kríž zhotovili farníci a bol osadený na mieste starého, pieskovcového, ktorý v minulosti darovali vtedajší členovia miestnej Katolíckej jednoty a v súčasnosti ho poškodil a zničil zub času. Kríž v prítomnosti správcu farnosti Pavla Pečka a miestnych veriacich požehnal Dp. PaedDr. Michal Pitoniak, sprievodca pútnikov vo Svätej zemi. Michal Pitoniak v homíliach pri sv. omšiach sprítomnil miesta vo Svätej zemi a povzbudil farníkov k účasti na púti do Svätej zeme, ktorú farnosť Sučany plánuje uskutočniť od 11. do 18. októbra 2014.
 Návrat späť