12. 01. 2016

Novoročný koncert vo Vrútkach

Po troch mesiacoch od posledného koncertu, ktorým sme oslávili 110-te výročie postavenia nášho krásneho chrámu,
sa veriaci Vrútok opäť stretli, aby na Nedeľu krstu Pána novoročným koncertom umocnili atmosféru Vianoc vo svojich srdciach.
Atmosféra Vianoc – čo to vlastne je?
Etnológovia nás učia o pradávnych koreňoch týchto sviatkov v ľudových zvykoch, kedy boli noci najdlhšie a začala vláda zimy. Ale zároveň sa slnko začalo vracať z južnej pologule na severnú a napriek zime sa dni pomaličky, postupne predlžovali a ľudia cítili, že zima tu nebude navždy. Vznikli výstižné príslovia: Na Nový rok o slepačí krok, Na Tri krále o krok dále, Na Hromnice o hodinu více. Tieto príslovia sa spájali s kresťanskými sviatkami. Práve kresťanstvo dodalo tomuto očakávaniu konca zimy a očakávaniu návratu tepla – jari a leta – oveľa významnejší dôvod na radosť a oslavu. Už sa ľudia neradovali len z toho, že za pár mesiacov príde znova jar. Vianoce ako očakávanie jari nahradil oveľa vyšší a radostnejší dôvod. Dôvod, že nám Boh poslal seba samého. Svoje Slovo, svojho Syna. Sviatky slnovratu prestali byť opakovaním radosti z toho, že sa slnko vracia na sever. V našej západnej civilizácii sa začal oslavovať príchod Boha.
Nevieme, v ktorý deň presne sa narodil Ježiš. Ale vieme, že prišiel medzi nás. Prišiel, aby nám ukázal to, čo videl u svojho Otca. Prišiel, aby nám ukázal lásku. Prišiel, aby sa nám celý daroval, aby sme s ním urobili to, čo chceme.
Čo s ním urobíme? Prijmeme ho, alebo nám bude ľahostajný?
Vianoce svojou atmosférou vzájomného darovania a lásky nám ukazujú, že má význam prijať Boha.
Náš chrámový zbor to krásne vyspieval vo Vianočnej omši od Hradila. V úvode koncertu zazneli omšové časti Kyrie, Glória, Graduále a Krédo.
Vianoce sú aj sviatkom rodiny. Nielen Jozefa, Márie a Božieho Syna. Sú sviatkom každej rodiny. Asi väčšina z nás máme hlboko v podvedomí zážitok bezstarostného detstva, kedy sa o nás otec s mamou starali a my sme si žili obklopení ich láskou. Mnohí z nás prežili krásnu skúsenosť vlastnej mladej rodiny, kedy nás či už v úlohe otca alebo mamy spájal a úžasne tešil ten malý živý batôžtek, ktorý bol plodom ich vzájomnej lásky.
Preto máme na Vianoce tak radi uspávanky. Jednu z nich nám zaspieva Janka Šifrová, ktorá sa zúčastnila finále televíznej show „Česko Slovensko má talent". Bola to uspávanka Slavíček od Jakuba Jana Rybu. Na organe túto uspávanku aj celý koncert doprevádzala Oľga Cipciarová, na flaute hral Jozef Fúra. Celý koncert dirigoval Ing. Viliam Majda.
Po uspávanke pokračoval Chrámový zbor sv. Jána Krstiteľa časťami Hradilovej omše Offertórium, Sanctus, Benedictus, Agnus a Záver. Sóla v časti Offertórium zaspievala Janka Jamborová a v časti Benedictus Janka Majdová. Po koncerte za všetkým účinkujúcim i prítomným poďakoval Mons. Jozef Petráš, vrútocký farár a povzbudil ich do ďalšej tvorivej práce na oslavu Pána Boha.
Text: Ing. Viliam Majda
Foto: Stanislav LaurinčíkNávrat späť