26. 11. 2015

Ľudové misie vo Farnosti Vrútky

V dňoch od 28. novembra do 6. decembra 2015 sa uskutočnia Ľudové misie vo Farnosti Vrútky. Ľudové alebo inak nazývané aj „farské" misie sú 
akýmisi duchovnými cvičeniami pre celú farnosť. Spoľahlivo orientujú v duchovnom živote a privádzajú k zmiereniu s Bohom, ľuďmi i so sebou samým. Misie vo farnosti, čas, keď máme možnosť urobiť niečo pre svoj vzťah k Bohu, pre svoju večnosť.

Drahí veriaci!
Jeden príbeh hovorí o mužovi, ktorý zdedil starý, prachom zapadnutý kríž. Bolo to dedičstvo po rodičoch. Opatroval ho s úctou a spomínal pri ňom na vieru svojich rodičov. Jedného dňa však zistil, že pod nánosom prachu je čisté zlato. Až vtedy si uvedomil, akú veľkú hodnotu má doma a vôbec to netušil. Ľudové misie sú časom návratu k životu podľa evanjelia. K tomu, čím sme sa stali pri našom krste, birmovke či pri prijímaní sviatosti manželstva. Sú časom obrátenia. Na niektoré dôležité veci sa časom zabúda a treba ich takpovediac „oprášiť" a nanovo prijať svoje životné povolanie kresťana - otca, matky, manžela, manželky... Spoznaj svoje srdce. Zisti, na čom naozaj záleží. Možno je treba začať odznova. Boh má veľké srdce. Nájdi si čas na Neho i na seba. Srdečne vás pozývam k obnove ducha a prehĺbeniu viery

Program

sobota 28.11.2015

 • 18.00 h - Svätá omša s misijnou kázňou
  Požehnanie adventných vencov

nedeľa 29.11.2015

 • 07.30 h - Svätá omša s misijnou kázňou Boh ma miluje a hľadá ma
 • 09.30 h - Svätá omša s misijnou kázňou Boh ma miluje a hľadá ma
 • 11.00 h - Svätá omša pre deti s misijnou kázňou Boh ma miluje a hľadá ma
 • 15.00 h - Stavovská prednáška pre mužov: Poslanie muža v rodine, vo svete a v cirkvi
 • 16.30 h - Stavovská prednáška pre ženy: Poslanie ženy v rodine, vo svete a v cirkvi
 • 18.00 h - Svätá omša s misijnou kázňou Boh ma miluje a hľadá ma

Pondelok 30.11.2015

 • 06.30 h - Svätá omša
  Po svätej omši misijná kázeň s témou Hriech človeka a jeho spása v Ježišovi Kristovi
 • 17.45 h - Videoprezentácie k misijnej téme
 • 18.00 h - Svätá omša s témou Sedem hlavných hriechov
  Po svätej omši kajúca pobožnosť

utorok 1.12.2015

 • 06.30 h - Svätá omša. Po svätej omši misijná kázeň s témou Sviatosť zmierenia - návrat do domu milujúceho otca
 • 17.45 h - Videoprezentácie k misijnej téme
 • 18.00 h - Svätá omša s témou Odpustenie - potreba zmierenia sa s ľuďmi. Po svätej omši beseda s misionármi

streda 2.12.2015

 • 06.30 h - Svätá omša. Po svätej omši misijná kázeň s témou Ježiš - Spasiteľ - kto je pre mňa Kristus?
 • 17.45 h - Videoprezentácie k misijnej téme
 • 18.00 h - Svätá omša s témou Viera – Moja cesta viery od krstu až po prítomný okamih. Pri svätej omši bude obnova krstných sľubov.
 • 20.00 h - Nikodémová noc – možnosť osobného rozhovoru a sv. spovede, čas na tichú modlitbu

Štvrtok 3.12.2015

 • 06.30 h - Svätá omša. Po svätej omši misijná kázeň s témou Cirkev - Verím v jednu, svätú, katolícku a apoštolskú Cirkev
 • 17.45 h - Videoprezentácie k misijnej téme
 • 18.00 h - Svätá omša s témou Eucharistia - Čo je svätá omša a jej účinky v mojom živote. Po svätej omši adorácia s individuálnym požehnaním a požehnanie chleba

Piatok 4.12.2015

 • 06.30 h - Svätá omša. Po svätej omši misijná kázeň s témou Modlitba - Pane, nauč nás modliť sa. Pri svätej omši bude pomazanie chorých
 • 15.00 h - Vyloženie Najsvätejšej Oltárnej Sviatosti a vysluhovanie sviatosti zmierenia
 • 17.45 h - Videoprezentácie k misijnej téme
 • 18.00 h - Svätá omša s témou Zmysel utrpenia - Boh tak miloval svet. Pri svätej omši bude pomazanie chorých. Po svätej omši bude poklona pred krížom.

sobota 5.12.2015

 • 06.30 h - Svätá omša. Po svätej omši misijná kázeň s témou Panna Mária - Matka Kristova a Matka naša. Po svätej omši modlitba fatimského ruženca
 • 10.00 h - Svätá omša pre deti
 • 17.45 h - Videoprezentácie k misijnej téme
 • 18.00 h - Svätá omša s témou Zmysel a poslanie rodiny. Pri svätej omši bude obnova manželských sľubov.
 • 19.30 h - Stretnutie s mládežou

nedeľa 6.12.2015

 • 07.30 h - Svätá omša so záverečnou misijnou kázňou
 • 09.30 h - Svätá omša so záverečnou misijnou kázňou a požehnanie misijného kríža
 • 11.00 h - Svätá omša so záverečnou misijnou kázňou pre deti. Po svätej omši príde Mikuláš. 
Návšteva chorých bude v piatok dopoludnia. Sviatosť zmierenia udeľujeme každý deň ráno od 6.00 h a popoludní od 16.00 h. Je možné dohodnúť sa aj na osobnom rozhovore v dopoludňajších hodinách.Tí, ktorí sa zúčastnia ľudových misií, môžu získať plnomocné odpustky.

Modlitba zasvätenia

Pane Ježišu, potrebujem Ťa.
Ďakujem Ti za to, že si zomrel
za moje hriechy na kríži.
Otváram Ti dvere svojho života
a prijímam Ťa za svojho Spasiteľa a Pána. Ďakujem Ti za odpustenie hriechov. Ujmi sa vedenia môjho života
a zmeň ma, aby som bol taký, akým ma chceš mať. Amen.

Modlitba za Farské misie

Dobrý a milosrdný Bože!
Prosíme ťa o požehnanie pre misie,
ktoré majú byť veľkými dňami
premeny našej farnosti.
Tento čas nech bude požehnaním
pre všetkých obyvateľov našej farnosti.
Chceme, aby všetci dospeli
k poznaniu pravdy a boli spasení.
K tomu je potrebná Božia milosť,
preto s veľkou dôverou voláme:
„Príď kráľovstvo tvoje!"
Pomôž nám dobre sa pripraviť na sväté misie,
aby všetci veriaci v Ježiša Krista žili
ako skutoční vyznávači lásky a odpustenia.
Naplň nás túžbou zachrániť
nielen seba, ale aj všetkých bratov a sestry,
ktorí žijú vo tme hriechu a odvrátenia sa od Boha.
Daj misionárom svetlo milosti, aby nás naučili,
aká je Božia vôľa a čo nám slúži na spásu.
Nech tvoje Božie slovo, ktoré budú ohlasovať,
nás osvieti a poučí, uzdraví a posilní, posvätí a spasí.
O to ťa prosíme skrze tvojho Syna Ježiša Krista.
Amen

Misie.JPG misie 2.JPGNávrat späť